Púšť na Slovensku? Áno, no len pre vyvolených

Záhorie je známe najmä svojim nárečím, kultúrou, mentalitou tamojších ľudí alebo jedlom. Malebná a veľmi zaujímavá časť Slovenska však vyniká aj nezvyčajným prírodným úkazom, pieskovými dunami. Ich vznik sa dátuje do doby približne od 2,6 milióna až do 10 000 rokov p.n.l., do obdobia striedania ľadových a medziľadových dôb. Šranecké piesky, ako sa táto oblasť nazýva, patria do sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000. Rozprestierajú sa na území s rozlohou vyše 570 km2 . Sú vytvorené pieskom z rieky Moravy, ktorý sa tu pôsobením silného vetra usádzal.

K tvorbe pieskových dún prispela aj nehostinná krajina bez stromov a kríkov, ktoré by udržali pôdu pohromade. Borovicové lesy, ktoré na tomto území nájdete, sú  dôsledkom prezieravého rozhodnutia Márie Terézie. Tá hľadala spôsob, ako túto málo obývanú časť krajiny sprístupniť ľuďom. Našla ju vo výsadbe borovíc. Stromy, ktoré dobre zvládajú sucho a odolávajú vetru, mali zabezpečiť zlepšenie podmienok na obrábanie pôdy. Hrúbka viatych pieskov môže podľa odhadov na niektorých miestach dosahovať až 80 m. Tento výrazný krajinný prvok nachádzajúci sa na Slovensku je unikátom nielen v našich podmienkach. Niečo podobné sa zachovalo už len vo Francúzsku, v Holandsku či v Belgicku.

Územie kontrastov

Viate piesky sa nachádzajú vo Vojenskom obvode a počas vojenských cvičení slúžia ako dopadové plochy strelnice. Vojsko začalo toto územie využívať krátko po vzniku Československa. Delostrelecká strelnica slúžila tiež vtedajšej najväčšej stredoeurópskej zbrojovke, plzenskej Škodovke. Na okraji vojenského obvodu sa nachádza Chránená krajinná oblasť Záhorie, ktorá bola v roku 1988 vyhlásená za prvú nížinnú chránenú krajinnú oblasť na Slovensku. Jej severovýchodná časť je ovplyvnená veternými procesmi súvisiacimi s prenosom piesku. Súčasný teplotný kontrast medzi studenými medzidunovými zníženinami a vyhriatymi pieskovými nánosmi podmieňuje bohatú druhovú pestrosť rastlín i živočíchov. Celé toto územie je plné kontrastov. V tesnej blízkosti sa tu vedľa seba rozprestiera vojenská strelnica, chránená  krajinná oblasť a lesy, ktoré sú rajom pre hubárov. Zdanlivo nesúvisiace veci tak tvoria zvláštny koexistujúci systém plný zaujímavostí, ku ktorým sa však len tak ľahko nedostanete.

Vojenský obvod

Vojenský obvod je jednoducho vojenský obvod. A aj keď je od roku 2012 v platnosti novela zákona, ktorá  umožňuje vstup do priestorov vojenského obvodu bez povolenia ministerstva obrany, také jednoduché to nie je. Na území vojenského obvodu alebo na jeho časti môže byť vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu. Trvalý zákaz je vyhlásený z dôvodu vykonávania intenzívneho výcviku, následkom ktorého hrozí vážne ohrozenie života a zdravia osôb. Dočasný zákaz vstupu platí v čase vojenských operácií, cvičení, pri vykonávaní činností, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb a v čase krízovej situácie. Pred vstupom na dané územie je každá osoba povinná presvedčiť sa, či na území vojenského obvodu alebo na jeho časti nie je vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu. Zoznam cvičení a obmedzení je dopredu plánovaný a pravidelne aktualizovaný na stránke ministerstva obrany www.mosr.sk, individuálne pre severnú a južnú časť obvodu. Väčšina územia je počas pracovných dní z dôvodu cvičení uzavretá. Celý obvod je tak verejnosti prístupný najmä počas víkendov.

Pieskové duny sú nezvyčajný úkaz, najmä ak sa nachádzajú tak blízko a vy kvôli nim nemusíte cestovať stovky kilometrov. Pred našou návštevou Záhoria som na internete hľadala bližšie informácie o viatych pieskoch. V mnohých článkoch a blogoch na túto tému bolo uvedené, že v prípade neprebiehajúceho vojenského cvičenia, sem môžu návštevníci voľne vstupovať. Väčšina blogov odkazovala turistov na územie v strede cesty medzi Lakšárskou Novou Vsou a Plaveckým Mikulášom, kde sú pieskové duny najväčšie, najviditeľnejšie a pre turistov aj najdostupnejšie. Krajina, ako z iného sveta. Problémom však je, že táto aj ďalšie veľké odlesnené plochy uprostred lesov, tak veľmi pripomínajúce púšť, sú pre bežného občana neprístupné. Ležia totiž v pásme trvalo uzavretých plôch, kde je vstup pre verejnosť úplne zakázaný.

Vo vstupe na tieto miesta vám nebráni žiadny plot, či iná prekážka. V prípade, že si o tejto oblasti nezistíte informácie vopred, môže sa stať, že o prípadnom porušení zákona ani neviete. Tabuľu, ktorá by vás informovala o zákaze vstupu resp. o podmienkach vstupu, by ste na mnohých miestach hľadali zbytočne. Pri porušení daného zákazu vám hrozí pokuta v hodnote až do 500 eur. Citeľná pokuta však nie je to najhoršie. Dopadové plochy strelnice sú plné munície a môžu byť vážnym ohrozením života, či zdravia.

Ako na Záhorie legálne

Nielen jednotlivé blogy, ale i domáci samotní vám však potvrdia, že na územie vojenského obvodu a do jeho lesov chodia. Nebezpečenstvo podľa svojich slov nevnímajú. Je to na rozhodnutí každého z nás, no ak sa budete riadiť podmienkami, ktoré pri vstupe do vojenského obvodu Záhorie platia, na rozsiahle pieskové územia sa legálne nedostanete. Čo je z môjho osobného pohľadu a z hľadiska výnimočnosti tohto miesta veľká škoda.

Legálnou možnosťou zažiť aspoň kúsok púšte na Slovensku, môžu byť pre turistov okrajové plochy trvalo nedostupných častí, resp. spevnené cesty či územia vedúce pozdĺž nich (medzi Malackami a Studienkou, Lakšárskou Novou Vsí či v okolí Borského Mikuláša). Alternatívou sú aj prehliadky vojenskej techniky, ktoré sa konajú na „Sahare“, v areáli Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie. Každoročne sa tu stretávajú nadšenci vojenskej histórie a vojenskej techniky. Okrem rôznych strojov a rekonštrukcií bojov si môžete obzrieť miesta, kde sa za bežných okolností nedostanete.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment